sunnuntai 11. toukokuuta 2014

Äitienpäivänä, kauan sitten

Vuonna 1942

Viettäessämme tänä vuonna toukokuun toista sunnuntaita Suomen äideille omistettuna merkkipäivänä isänmaan puolustajat hiljenevät sodan kentillä hartain mielin 
ja syvä rakkaus rinnassaan muistamaan Teitä, äidit.

Te olette paljon antaneet tälle maalle. Te olette kehdosta alkaen kasvattaneet sen polven, 
jonka ansiosta maa on vapaa.  Parhaillaan käytävän vapaustaistelumme aikana 
– miestenne taistellessa rintamalla -  Te kasvatatte kodeissa isänmaalle uutta polvea, 
jonka sallittakoon viljellä ja rakentaa tätä maata rauhallisemmissa oloissa 
kuin mitä nykyinen polvi on saanut tehdä.

Töin ja rukouksin Te olette näinä taistelun vuosina tukeneet puolustusvartiossa seisovia 
poikianne ja tyttäriänne. Näistä rakkaistanne Teidän on ollut luovuttava maan hyväksi 
kansamme koettelemuksen ajaksi. Teidän siunauksenne on seurannut lapsianne taistelukentille 
ja antanut heille sankariuden voimaa isänmaan pelastamiseksi ja kestävän rauhan turvaamiseksi. Tahdon tänä päivänä erikseen lausua tervehdykseni ja syvän osanottoni niille Suomen äideille, 
joiden rakkaimmat sankareina ovat uhranneet henkensä isänmaan 
ja sen tulevaisuuden puolesta.

Kaikkien teidän työnne on ja on ollut kansamme taisteluissa arvioimattoman suuri 
ja uhrinne mittaamaton.

Suomen armeijan nimessä, suuren kiitollisuuden ja kunnioituksen osoituksena 
annan tänä päivänä Isänmaamme äideille yhteisesti omistettuna

VAPAUDENRISTIN.

Olkoon se tuleville sukupolville tunnuskuvana äidin pyhästä kutsumuksesta kasvattaa 
tämän kansan lapsiin palava vapaudentahto, joka ikuisiksi ajoiksi on turvaava 
maallemme kalliisti lunastetun itsenäisyyden ja kansallemme sisäisen suuruuden.

Mannerheim

*********Ei kommentteja: